ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (26 มิ.ย. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.06  (26 มิ.ย. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

เอกสารเชิญชวน TOR  (3 ก.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  (3 ก.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (11 ก.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ TOR  (16 พ.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ราคากลาง

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (27 พ.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการดูแลความเรียบร้อยงานสถานที่ ทร.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก (15 ก.พ. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.06 (15 ก.พ. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลความเรียบร้อยฯ (28 ก.พ. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________

 

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ TOR  (9 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (25 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________