ราคากลาง  (26 มี.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (28 มี.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (23 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

รายละเอียดและคุณลักษณะ  (23 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ราคากลาง  (23 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (29 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (25 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

รายละเอียดและคุณลักษณะ  (31 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ตารางราคากลาง บก.06  (31 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (28 ก.พ. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

รายละเอียดและคุณลักษณะ  (24 ธ.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ราคากลาง  (24ธ.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (10 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________