header

วันที่ 21 มกราคม 2561 องค์การสะพานปลาจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์กสะพานปลา ครบรอบ 65 ปี  ในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การฯและพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป  โดยมีนายชวลิต  ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การฯ  เข้าร่วมพิธี  ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44