เมื่อ 22 ก.พ.2561 องค์การสะพานปลาจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมาย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำประมงอย่างยั่งยืนและโครงการอบรมสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง โดยพลเรือเอกเริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธี และผศ.มานพ กาญจนบูรางกูร ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ชาวประมง แพปลา เจ้าของเรือประมง ธุรกิจต่อเนื่องด้านการประมง และประชาชนโดยทั่วไป ณ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15