เมื่อ 13 ม.ค. 2560 องค์การสะพานปลา จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้กฎหมายการทำประมงและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี่แอพพิลเคชั่นฯ ณ สำนักงานเทศบาลปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง โดยผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ดร.จุมพล สงวนสิน (อดีตอธิบดีกรมประมงและกรมส่งเสริมสหกรณ์) บรรยายกฎหมายการทำประมงและความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับ ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์งาม รองอำนวยการ ด้านพัฒนาธุรกิจ บรรยายการเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนการประมง นายประมวล รักษ์ใจ (อดีตรองผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติงาน) และคณะทีมงานมาบรรยายถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอพพลิเคชั่นออก หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (FMO e-MCPD Application) ให้กับ ชาวประมง แพปลา เจ้าของเรือประมง ธุรกิจต่อเนื่องการประมง เจ้าหน้าที่จ.ระนอง จ.พังงา

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19