เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานส่งเสริมการประมงร่วมปฏิบัติการกับท่าเทียบเรือประมงสงขลา จัดเตรียมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสี่หน่วยงาน เปิดศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,คกอ.,คกส.,ทีมผู้สื่อข่าวต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน และ พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำแช่แข็ง มีนายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ บริเวณสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน) 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1