รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการที่ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ประจำไตรมาสที่ 1

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ประจำไตรมาสที่ 2


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ประจำไตรมาสที่ 1

-รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ประจำไตรมาสที่ 2

-รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ประจำไตรมาสที่ 3

-รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ประจำไตรมาสที่ 4


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2560  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 4