Open menu

header

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วย นายสุทักษ์  จิระรัตนวงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และคณะฯ ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน "มหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร" ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

597357

597358

597359

597361

Open menu