header

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนางเกศสุดา ตีสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เข้าพบ พลเรือตรีกนกพล พิมพ์ทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมหารือเรื่องการพัฒนาพื้นที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตในประเด็นต่างๆ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

112795887b6572e1b05322775659fe00b61e7e9

d70d462247d30c809fa22e723d645118deb2822