header

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 : ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมด้วยนายศุภชาติ ชาสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา,นางพรทิพย์ ธราพร หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1,2 และคณะฯ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส เพื่อตรวจสอบพื้นที่ และเข้าพบ นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เพื่อหารือเรื่องค่าเช่าพื้นที่ของท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส และพูดคุยกับทางเทศบาลในการร่วมมือกันจัดพื้นที่ทำตลาดขายสินค้า ใช้พื้นที่โรงคลุมของท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  โดยมีแนวคิดจะใช้ชื่อว่า "กะไดซูไงตลาดในแม่น้ำ"  และยังสามารถถ่ายรูปได้เห็นวิวทิวทัศน์ หอคอย MENARA ที่ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสกำลังดำเนินการจัดสร้าง ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

S 39911446

51701

51700

S 39911449

51696

51699

51690

S 8609814

S 8609816

S 8609815