header

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมประชุมหารือ กับเรือโท ดร. ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อยู่ในความรับผิดชอบของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประตูระหว่างประเทศไทยกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ปักหมุดเป็นท่าบก หวังเป็นศูนย์กระจายสินค้าสัตว์น้ำ - สินค้าเกษตรของประเทศ จึงร่วมกันหารือถึงแนวทางการพัฒนา และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสัตว์น้ำ สินค้าทางการการเกษตร (ท่าบก) และในช่วงบ่าย ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย สาขานางแล จังหวัดเชียงรายอีกด้วย.

S 67264558

S 67264560

S 67264561

S 67264562

S 67264565

S 67264568

S 67264570

S 67297295

S 67297297

S 67297299