header

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ลงตรวจพื้นที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี โดยมี นางสาวอาทิตญา แซ่ซิ้ม รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

S 38723625

S 38723627

S 38723628

S 38723629

S 38723630

S 38723631

S 38723633

S 38723634

S 38723635

S 38723636

S 38723638

S 38723639

S 38723640