header

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยมี ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ,นางสาวซารีนา หมาดรา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ,นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ,นางโรจนภรณ์  บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง และคณะฯ ให้การต้อนรับ และเดินสำรวจพื้นที่บริเวณพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงระนอง ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง จังหวัดระนอง

S 38674446

S 38674448

S 38674449

S 38674450

S 38674451

S 38674452

S 38674453

S 38674456

S 38674460

S 38674461

S 38674462

S 38674463

S 38674464

S 38674465