header

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 : ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยมีนางสาวซารีนา หมาดรา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง และคณะฯให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น้ำของท่าเทียบเรือประมงระนอง และสำรวจพื้นที่บริเวณสำนักงานฯ เพื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ 45 ไร่ ต่อไป ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง จังหวัดระนอง

 

S 38617115

S 38617117

S 38617118

S 38617119

S 38617121

S 38617122

S 38617123