header

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงชุมพร โดยมี ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ,นายเตวิช คงดี หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร และคณะฯ  ให้การต้อนรับ วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงชุมพร โดยมี ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ,นายเตวิช คงดี หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร และคณะฯ  ให้การต้อนรับ 

นายเตวิช เปิดเผยว่านายประภัตร โพธสุธน ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการขนถ่ายสัตว์น้ำของท่าเทียบเรือประมงชุมพรให้เป็นท่าเทียบเรือที่สามารถส่งสินค้าประมงไปทั่วประเทศ โดยให้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสัตว์น้ำจากจังหวัดชุมพร ไปทำตลาดกระจายสินค้าสัตว์น้ำที่จังหวัดสุพรรณบุรี

หลังจากนั้นคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา ได้เข้าตรวจเยี่ยมต่อที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน โดยมีนายสุทัศน์ ลาดจันทึก หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18