header

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 : ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง องค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการกองทุนสวัสดิการพนักงาน องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพ

1

2

3

4

5