header

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 : นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6/2564 โดยมี นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ , นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา (ร่วมประชุม ZOOM) พร้อมด้วยนายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา และคณะฯ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

 

S 36896943

S 36896945

S 36896946

S 36896947

S 36896949