header

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณสะพานปลาสมุทรปราการ โดยมีนายวสันต์ นาเมือง รักษาการเเทนหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง นายพิชัย เเซ่ซิ้ม นายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการ เเละผู้ประกอบกิจการเรือประมง ได้เข้าพบผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เพื่อร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการพิจารณา การเปิดให้บริการที่สะพานปลาสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ประกอบการเรือประมง ณ ห้องประชุมสะพานปลาสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

S 17834091

S 17834084

S 17834086

 

S 17834088

S 17834089

S 17834090