header

วันพุธที่ 7 เมษายน  2564 : นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา(อสป.) พร้อมด้วยนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร  และคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ในการบริหารงาน และมอบหมายงานให้ผู้บริหารรับผิดชอบดูแลในด้านต่างๆ ตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อดำเนินการสานงานต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพ.S 31612974

S 31612976

S 31612977

S 31612978

S 31612979

S 31612980

S 31612981

S 31612982

S 31612983

S 31612984

S 31612987