header

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 : นางเสาวนีย์  โกมลวงษ์วณิศ หัวหน้าสำนักงานติดตามและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา(อสป.) และคณะฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายเป็นราชสักการะฯ และพิธีทักษิณานุปาทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยสำนักงานเขตสาทร ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี 2564 ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ.

S 31342596

S 31342598

S 31342599

S 31342600

S 31342601

S 31342602

S 31342603

S 31342604

S 31342605

S 31342606

S 31342607