header

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

64 3 23 64 3 23 2 S 19169283 Draft Ministerial Regulations
ต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานท่าเทียบเรือประมงระนอง โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒

 

 

วันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 63 : นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.00 น. นายนคร  ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยมีนายคำรน  สุวรรณะ... วันที่ 7 ตุลาคม 2563 องค์การสะพานปลาจัด “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน”  ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๙๖...