header

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่   

ตำแหน่ง

รายละเอียด จำนวนที่สอบ สถานที่ หมายเหตุ
24 มิ.ย. 64

1.รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนาธุรกิจการประมง

2.ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา (ไม่มีผู้สนใจสมัคร)

ประกาศ ล.ว. 22 มิ.ย. 64 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ 3 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สายรถเมล์ที่ผ่าน องค์การสะพานปลา

  • 1 ถนนตก-ท่าเตียน
  • 15 เดอะมอลล์ท่าพระ-บางลำภู
  • 163A พระราม 9-พุทธมณฑลสาย 4.
  • 17 ราษฎร์บูรณะ-อนุสาวรีย์ชัย
  • 35 สาธุประดิษฐ์-เสาชิงช้า
  • 504 รังสิต-สาธุประดิษฐ์