header

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 จากผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21