วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายฆนัท ครุธกูล ประธานอนุกรรมการด้าน CG/CSR เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 3/2563  โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษปี 2563 และพิจารณาผลการดำเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา  เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

100041794 2456422567981714 7952213140605763584 o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16