วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 6 /2563 โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะผู้บริหาร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

 

98887968 2458044781152826 8979986333363601408 o

2

3

4

5

6

7

8

9