วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายนรินทร์ จารุจำรัส ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 3 พร้อมผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงไทย แสดงความยินดีกับ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9