28 กรกฎาคม 2562 ดร.มฑเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ เนื่องในโอกาศ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา ณ ท้องสนามหลวง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14