วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง ผู้บริหาร อสป. และพนักงาน เข้าร่วมประชุมพร้อมหารือชี้แจง ผู้ค้ารายเดิมตามทะเบียนที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดส่งให้องค์การสะพานปลา จำนวน 283 ราย เพื่อบริหารจัดการตลาดสะพานปลาอ่างศิลา ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลาจังหวัดชลบุรี

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31