วันที่ 26 มีนาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา แจกเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า 70% จำนวน 200 ขวด ขนาด 50 ML ให้กับพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) และประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ได้ขอให้พนักงานทุกคนและประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ เพิ่มความระมัดระวังดูแลรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดหรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า 70% อยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

25 (1)

25 (2)

25 (3)

25 (4)

25 (5)

25 (6)

25 (7)

25 (8)