อสป.รับหุ่นยาง ในงาน กยท. ส่งมอบหุ่นยางฝึก CPR 100 ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาล 10 “ มุ่งยกกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่ประชาชน ” วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางสมรัก บุษปธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้มอบหุ่นยางฝึก CPR ให้กับ อสป. 5 ตัว และ กยท. ส่งมอบหุ่นยางฝึก CPR 100 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่ประชาชน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดย กยท. มอบหุ่นยางพาราให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ศูนย์กู้ชีพสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนและอบรมปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และหน่วยงานอื่นที่ขอรับสนับสนุน ณ กยท. เขตบางกอกน้อย กทม.


1