อสป.เข้าร่วมงาน กยท.อสป.เข้าร่วมงาน กยท.ครบรอบ ปีที่4 ชูนวัตกรรม - งานวิจัยยางเชิงพาณิชย์ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบยางพาราอย่างมั่นคงยั่งยืน ” วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางสมรัก บุษปธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมและการผลิตยาง (กยท.) เนื่องในวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 4 โชว์ผลงานนวัตกรรมยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่ม จัดแสดงผลงานวิจัยยางพาราต่อยอดเชิงพาณิชย์พร้อมก้าวสู่ปีที่ 5 มุ่งมั่นพัฒนาระบบยางพาราสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ในการนี้ อสป. มอบเงินสมทบทุนเพื่อกิจกรรมการกุศล ณ กยท. ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.17784