วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) ดร.อัศวิทย์ อินทร์น้อย ผอ. อสป. รองผู้อำนวยการ อสป. และคณะ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณปลื้ม ซึ่งนายสมชาย คุณปลื้ม “กำนันเป๊าะ” อดีดนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่โรงพยาบาลสมิติเวช และตั้งศพบำเพ็จกุศล ณ วัดแจ้งเจริญดอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11