เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลาพร้อมด้วย ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ และนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลานครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสภาวการณ์์ประมง ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการอู่เรือ คานเรือ และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สะพานปลานครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่สะพานปลานครศรีธรรมราช ต่อไป

5

1

2

3

4

6

7

8

9