วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายโสภณ ประภานุกิต ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาเเละท่าเทียบเรือประมง 1 นางสาวทัศนาพร  พุ่มพวง หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่   ได้เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 เพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ในการนี้ นางอุมาพร ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีนางศิวพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  นายพิชัย นายกสมาคมประมงสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยต่างๆ ประชาชนและนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15