Open menu

header

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (25 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

รายละเอียดและคุณลักษณะ  (31 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ตารางราคากลาง บก.06  (31 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (28 ก.พ. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

Open menu