เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานส่งเสริมการประมง ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร จัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้ง สนับสนุนนโยบายด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง กิจกรรมประกอบด้วย การจัดเก็บขยะ ล้างทำความสะอาดบริเวณ ทร.ชุมพร ปลูกต้นไม้ ดูแลฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว โดย นายก อบต.ปากน้ำุชุมพรให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ องค์การสะพานปลาเป็นผู้กล่าวรายงาน มีชาวประมง แพปลา ผู้ประกอบการที่ใช้บริการในบริเวณท่าเทียบเรือประมง คณะครูและนักเรียน และประชาชนทั่วไป (กลุ่มเป้าหมาย) เข้าร่วมในโครงการ ประมาณ 350 คนทั้งนี้ สสส.และ ทร.ชุมพร ให้การสนับสนุนด้านสันทนาการและกีฬาแก่คณะครูและนักเรียน เป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์กีฬา

รักษ์สิ่งแวดล้อม

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว