ประมวลภาพ “โครงการสะพานปลารวมใจจิตอาสากำจัดขยะทะเล” สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ประจำเดือนตุลาคม 2561