ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จำนวน 9 คูหา ที่สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ  (8 ต.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________

 

Map11 phuket

 

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่องการเสนอโครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง จ้างสำรวจออกแบบฯ  (26 ธ.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________

ขอบเขตงานฯ (TOR) เรื่อง จ้างสำรวจออกแบบฯ  (26 ธ.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

 

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างสำรวจออกแบบฯ  (23 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศราคากลาง ปปช. (10 ก.ย. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง จ้างสำรวจออกแบบฯ  (10 ก.ย. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

เอกสารจ้างสำรวจออกแบบฯ โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑  (10 ก.ย. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างสำรวจออกแบบฯ  (5 ต.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________