01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

 

01

01

01

01

วันที่ 28  กรกฎาคม  2561  เวลา 09.30 น. องค์การสะพานปลา จัดกิจกรรม อสป.จิตอาสา  เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ  “FMO Big  Cleaning  Day  &  Always  Clean”  นำโดย พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ  กรรมการองค์การสะพานปลา  ซึ่งเป็นกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่สู่ความสะอาดอย่างยั่งยืนกับองค์การสะพานปลา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561  รวมทั้ง เป็นการปลุกจิตสำนึกให้พนักงาน ผู้ประกอบกิจการแพปลา ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในด้านการแสดง    ความรับผิดชอบต่อสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสุขอนามัยสากล  ทั้งนี้ จะมีการทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสะพานปลากรุงเทพ  ตั้งแต่ปากทางเข้าซอยเจริญกรุง  58  จนถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ในวันเสาร์ที่ 28  กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ  09.00 น. เป็นต้นไป  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เป็นการจัดกิจกรรมอาสาฯ ของอสป. ทุกแห่งพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. องค์การสะพานปลา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา นำโดย พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลา  เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 9 เมษยน  2561  พนักงานองค์การสะพานปลาร่วมพิธี “รดน้ำและขอพร”  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร  เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30