ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดและคุณลักษณะ (25 ธ.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ตารางราคากลาง (25 ธ.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 ธ.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดและคุณลักษณะ

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ตารางราคากลาง

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (31 ต.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดและคุณลักษณะ (1 ต.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ตารางราคากลาง (1 ต.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (28 ต.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดและคุณลักษณะ (30 ก.ย. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ตารางราคากลาง (30 ก.ย. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (28 ต.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________