header

hand
หน้าหลัก แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตขององค์การสะพานปลา คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา ติดต่อหน่วยงาน

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตองค์การสะพานปลา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ 5 ปี  ขององค์การสะพานปลา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

Copyright © 2017 · All Rights Reserved · ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา Tel :02-211-7300 ต่อ 2513  Fax :02-212-2858

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com