วันที่ 14 กพ. 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง องค์การสะพานปลา  และหน่วยงานที่เกียวข้อง  ร่วมจัดงานพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มิใช่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี2561 โดยนายนิวัติ สธีมีชัยกุล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นประธานในพีธี ในกาลนี้ พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา ผศ.มานพ กาญจนบูรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และนายประมวล รักษ์ใจ กรรมการส่งเสริมการประมง มอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุนแก่นักเรียนที่ยากจนในชุมชน พร้อมมอบภาชุดสัตว์น้ำ ให้กับโรงเรียนในชุมชน  ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ต.ปากน้ำ อ.มือง จ.ชุมพร

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35