ราคาสัตว์น้ำ

July 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

โครงการน่าสนใจ

loan

  

pr1

 

pr2 

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

fresh1

องค์การสะพานปลาจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO ในแนวคิดของ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มชองทางรายได้ ด้วยการนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO ที่มีคุณภาพในบรรจุภัณฑ์ สวยงาม และทันสมัยได้มาตรฐานโรงงาน ที่มีใบรับรองคุณภาพสากล GMP HACCP HALAL และจัดจำหน่ายผ่านผู้แทน (Agency) ที่ได้รับการคัดเลือก แต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนทั้งภายใน และภายนอกประเทศให้กับร้านค้า สหกรณ์ หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์ ผอ.เปิดเผยว่า ในการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO นี้สื่บเนื่อง จากปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้อสป. จึงต้องเตรียมความพร้อม ในการ พัฒนาองค์กร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

TunaHub

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีนโยบายในการผลักดันให้ประเทศ ไทยก้าวขึ้นสู่การเป็น ASEAN Seafood Hub ภายในปี 2558. ซึ่งนับเป็นโอกาสดีจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและการค้าสินค้าประมงของไทยและกลุ่มประเทศสมาชิก โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานของอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกสินค้าประมงไปยังตลาดโลก

 

จากนโยบายดังกล่าว องค์การสะพานปลาพิจารณาเห็นว่าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีศักยภาพในการพัฒนาและจัดตั้งเป็น Tuna Hub ในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกได้ เนื่องจาก  ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือประมงความยาว 500 เมตรสำหรับเรือประมงเบ็ดราวทูน่า ทั้งเรือประมงเบ็ดราวทูน่าแช่เย็น ( Fresh and chilled  tuna vessels)  และ เรือประมงเบ็ดราวทูน่าแช่แข็ง ( Deep frozen tuna vessels )    มีห้องเย็นขนาด 600 ตันพร้อมโรงผลิตน้ำแข็งวันละ 1,600 ซอง  อู่ซ่อมแซมเรือประมงที่ได้มาตรฐาน   ตลอดจน พื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นโรงงานแปรรูปปลาทูน่า ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นเขตส่งเสริมการส่งออกได้    นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีศักยภาพรองรับในระบบการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว  ทั้งการขนส่งทางบกที่มีถนนเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ  การขนส่งทางน้ำที่มีท่าเทียบเรือน้ำลึก  และการขนส่งทางอากาศที่มีสนามบินนานาชาติ  โดยมีสายการบินที่เชื่อมต่อกับสนามบินเมืองอื่นๆที่เป็นตลาดส่งออก เช่น ประเทศญี่ปุ่น วันละหลายเที่ยวบิน ตลอดจนระบบการขนส่งทางอากาศ (Air cargo)  ที่มีศักยภาพ

Prev Next Page:

องค์การสะพานปลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การสะพานปลาในอนาคตและ

องค์การสะพานปลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การสะพานปลาในอนาคตและ   การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558”

  องค์การสะพานปลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การสะพานปลาในอนาคตและ    การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558”  โดยมีนายนิวัติ  สีมีชัยกุล  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา   เป็นประธานในพิธีเปิด ...

Hits:7

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

          นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการปรองดอ...

Hits:3

การฝึกอบรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา หลักสูตร “สุขลักษณะที่ดีสำห

การฝึกอบรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา หลักสูตร “สุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและผู้ประกอบการฯ

การฝึกอบรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา หลักสูตร  “สุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและผู้ประกอบการ – การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตาม  พรบ.  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

Hits:43

องค์การสะพานปลาร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพั

องค์การสะพานปลาร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สวนป่าคลองท่อม ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

องค์การสะพานปลาร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สวนป่าคลองท่อม ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่         ...

Hits:49

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพ

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ร.ผออ. นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ...

Hits:69

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 1

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 112

  ร.ผออ.นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน  ครบรอบปีที่ 112 เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2557  ณ  กรมชลประทานสามเสน  

Hits:76

องค์การสะพานปลา ออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 51 ปี "พัฒนาที่ดิน สู่เกษตรสีเขียว (Green LDD)" ในวันที่ 22-24 พ.ค.2557 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ...

Hits:111

รผอ.ปก. เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557

รผอ.ปก. เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557

นายประมวล  รักษ์ใจ  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ด้านปฏิบัติการ  เข้าร่วม      พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ประจำปี  2557  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2557     ...

Hits:126

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน “ดินอุมดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี”

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน “ดินอุมดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี”

องค์การสะพานปลา  (อสป.)  เข้าร่วมจัดงาน   “ดินอุดม   น้ำสมบูรณ์   ด้วยพระบารมี”   ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน   ร่วมกับ กรมชลประทาน  และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภ...

Hits:262

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการส

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการอนุรักษ์สิัตว์น้ำ" หลักสูตร "การบริหารจัดการแหล่งน้ำโยการมีส่วนร่วมของชุมชน" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2...

Hits:165

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรปลานวลจันทร์ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาทะเล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรปลานวลจันทร์ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาทะเล

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรปลานวลจันทร์ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาทะเล   ลงอ่าวไทย โดยเมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 24 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ พลับพลา &nbs...

Hits:168

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการส

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริมการอบรมฝึกฝนอาชีพ เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน ในชุมชนประมง จังหวัดพิจิตร หลักสูตร "การทำปลาร้า ปลาส้ม ปลาสวรรค์" เ...

Hits:194

องค์การสะพานปลา เข้าร่วมกิจกรรม“ รดน้ำและขอพร ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และป

องค์การสะพานปลา เข้าร่วมกิจกรรม“ รดน้ำและขอพร ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

องค์การสะพานปลา เข้าร่วมกิจกรรม“ รดน้ำและขอพร ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชุชาติ  ...

Hits:158

องค์การสะพานปลาเจ้าร่วมงานการทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์

องค์การสะพานปลาเจ้าร่วมงานการทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์

องค์การสะพานปลาเจ้าร่วมงานการทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ วัดชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี         ...

Hits:348

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น "โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น" เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชมมายุครบ 60 พรรษา ณ สำนักงาน...

Hits:141

ประมวลภาพงานกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557

ประมวลภาพงานกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2557 ที่จังหวัดอุบลราชธานี           ...

Hits:265

องค์การสะพานปลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคศูนย์ฟื้นฟูคนพิการ

    ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์ุงาม รองผู้อำนวยการสะพานปลา  ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการสะพานปลา คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปล...

Hits:242

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขอ

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2557

                     องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2557  โดยมี  พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์   ปาละวงศ์  กรรมการองค์การสะพานปลา  เป...

Hits:187

องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการสร้างตลาดสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการท่องเที่ยว

องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการสร้างตลาดสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการท่องเที่ยว

  องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ให้เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของกรุงเทพมหานคร  ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และเพิ่มจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว (Tourist...

Hits:230

อสป. เข้าร่วมจัดงาน Organic life festival ครั้งที่ 2

อสป. เข้าร่วมจัดงาน Organic life festival ครั้งที่ 2

อสป. เข้าร่วมจัดงาน  Organic  life  festival  ครั้งที่  2                   องค์การสะพานปลา (อสป.)  เข้าร่วมจัดงาน  Organic  life  festival  ครั้งที่  2  ซึ่งจัดโดยครอบครัวข่าว  106  แมกกาซีน...

Hits:214

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรป

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการฯ

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น  “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ เพื่อให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  ได้มาตรฐานสุขอนามัย และมาตรการคุมเข้มการใช้สารฟอร์มาลินในสินค้า...

Hits:234

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เม

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557          

Hits:232

"การปิดอ่าวไทย ประจำปี 2557"

              กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยเป็นระยะเวลา 3 เดือน  ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่ปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต...

Hits:508

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขอ

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

  องค์การสะพานปลา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารนาวีภิรมย์ ๑ กองทัพเรือ ...

Hits:326

เม.ย.-พ.ค.57 ก.พ.-มี.ค.57 ธ.ค.56-ม.ค.57 ต.ค.-พ.ย.56 ส.ค.-ก.ย.56 มิ.ย.-ก.ค.56
57may april อสป สาร 01-08-1 fmo news 57 01 56 10 56oct nov 56aug sep fmo news 56 06 07
shelf
เม.ย.-พ.ค.56
ก.พ.-มี.ค.56 ธ.ค.55 -ม.ค 56 ต.ค.-พ.ย. 55 ส.ค.-ก.ย.55 มิ.ย.-ก.ค. 55
56may april 56feb mar 55dec-jun56 55oct nov 55aus sep 55june july 
 shelf

logo moac images-1 logo seafdec
 fish  meteorological  news img 342228 1

Banner

164 115 3 158

อทยานสงแวดลอมนานาชาตสรนธร

tt1

fmoproduct

studentloan banne web banner AEC-knowledge
tt1