P7041236 640x44711

ราคาสัตว์น้ำ

July 2016
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

Newspaper

โครงการน่าสนใจ

 vms

loan

pr1

 

pr2 

  

ginfo1

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

fresh1

องค์การสะพานปลาจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO ในแนวคิดของ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มชองทางรายได้ ด้วยการนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO ที่มีคุณภาพในบรรจุภัณฑ์ สวยงาม และทันสมัยได้มาตรฐานโรงงาน ที่มีใบรับรองคุณภาพสากล GMP HACCP HALAL และจัดจำหน่ายผ่านผู้แทน (Agency) ที่ได้รับการคัดเลือก แต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนทั้งภายใน และภายนอกประเทศให้กับร้านค้า สหกรณ์ หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์ ผอ.เปิดเผยว่า ในการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO นี้สื่บเนื่อง จากปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้อสป. จึงต้องเตรียมความพร้อม ในการ พัฒนาองค์กร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Prev Next

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางวิภา อัครวรทิฆัมพร รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ร่วมแ

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางวิภา อัครวรทิฆัมพร รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เนื่องในวันครบรอบการสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปีที่ ๖๙

เมื่อวันที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  นางวิภา  อัครวรทิฆัมพร  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร  ร่วมแสดงความยินดีกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เนื่องในวันครบรอบการสถา...

Hits:19

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหา

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสะพานปลา ประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหิน  ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสะพานปลา ประชุมร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน  สมาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

Hits:12

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ตรวจติดตามงานออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ตรวจติดตามงานออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งเป็นส่วนงานสำคัญในระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2559  ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ได้เดินทางไปตรวจติดตามงานออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำอิเล็คทรอนิคส์  ซ...

Hits:34

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  นายอภิชาติ  มาตรักษา  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ  พร้อมด้วยหัวสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึ...

Hits:33

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสะพานปลา ประชุมร่วม

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสะพานปลา ประชุมร่วมกับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (e-MCPD) ณ หน้าห้องประชุมองค์การสะพานปลา

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสะพานปลา ประชุมร่วมกับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เ...

Hits:51

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลาร่วมพิธีไหว้ศาลพระภู

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลาร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย ณ หน้าบริเวณสำนักงานสะพานปลากรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลาร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย  ณ หน้าบริเวณสำนักงานสะพานปลา...

Hits:49

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และนายภูมิจิตต์  พง...

Hits:41

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และแผนพัฒ

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์การสะพานปลาฝ่าวิกฤติประมงไอยูยู”

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์การสะพานปลาฝ่าวิกฤติประมงไอยูยู”โดยมีนายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมกา...

Hits:73

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมก

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมกิจกรรมโครงการตามรอยพระยุคบาทมหาราชา ปลูกล้านกล้าไม้ถวาย มหาราชินี ครั้งที่ ๑๑  ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙   ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมกิจกรรมโครงการตามรอยพระยุคบาทมหาราชา ...

Hits:84

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลา โดยผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียร...

Hits:304

เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติการ

เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยปฏิบัติการฝ่าย ๑ และ ๒ ร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการตั้งคณะทำงานร่วมและสรุปแนวทางการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MPCD)

เมื่อวันพุธที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙   ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยปฏิบัติการฝ่าย ๑ และ ๒  ...

Hits:52

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประ

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ข้าวเป็นอาหารล้ำค่า ชาวนาคือคุณค่าของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  “ข้าวเป็นอาหารล้...

Hits:81

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีปิดอ่าวรูปตัว ก

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีปิดอ่าวรูปตัว ก

เมื่อวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีปิดอ่าวรูปตัว ก โดยมีนายวิทยา  ผิวผ่อง  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ...

Hits:90

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมด้วยพนักงานสะพานปลาสมุทรปาการ ร่วมพิ

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมด้วยพนักงานสะพานปลาสมุทรปาการ ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ MCPD

เมื่อวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมด้วยพนักงานสะพานปลาสมุทรปาการ  ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ MCPD ณ สำนักงานส...

Hits:92

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ นางวิภา อัครว

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ นางวิภา อัครวรทิฆัมพร รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร  เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ”

เมื่อวันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ นางวิภา อัครวรทิฆัมพร  รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร   เข้าร่วมประชุมสัม...

Hits:80

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ๒๕๕๙  ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สวัสดิภาพและธรรมภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย

เมื่อวันที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ดร.ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สวัสดิภาพและธรรมภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย โดย ผศ.ม...

Hits:302

รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

 รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.00 น. ดร.ภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ  ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 53 ปี

Hits:55

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประ

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”  โดยนายอภิชาติ มาตรักษา รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1,2

เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๙   พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”   โดยนายอภิชาติ  มาตรัก...

Hits:97

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (M

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ระหว่าง องค์การสะพานปลา กับ สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยฯ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ระหว่าง  องค์การสะพานปลา กับ สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย  เมื่อวัน...

Hits:373

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โดย พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559   ณ สำนักพัฒนาและถ...

Hits:347

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และผู้บริหารระ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจประมงและคณะกรรมการแรงงาน

   เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙    ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา  ร่วมประชุมค...

Hits:347

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะร่วมพิธีรดน้ำขอ

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะร่วมพิธีรดน้ำขอพร แด่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์  ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙    ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และนางวิภา  อัครวรฑิฆัมพร  รองผู้อำนวยการ &nbs...

Hits:367

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประ

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี   โดยมีผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา แล...

Hits:373

เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเ

เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๔-๕  เมษายน  ๒๕๕๙  นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  และร่วมประชุมกับสำนักงา...

Hits:517

อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต อสป.'มานพ'
โชว์แผนผ่าตัดใหญ่
อสป.ผุดแลนด์มาร์ก 5 พันล้าน
3 บิ๊กเอกชนเล็งร่วมทุน PPP
1 ก.ค. ออกใบกำกับซื้อขายสัตว์น้ำ
อสป.ชี้ไม่จำเป็นดึงต่างชาติทำตรวจสอบย้อนกลับ
future  ppp PR03
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
>>> ดูรายละเอียด
ส.ค.-ก.ย.58 มิ.ย.-ก.ค.58 เม.ย58-พ.ค.58 ก.พ.58-มี.ค.58 ธ.ค.57-ม.ค.58 ต.ค.-พ.ย.57
58aug sep 58april-may 58april-may 58feb-march58 57dec-jan58 57oct-nov
shelf
ส.ค.-ก.ย.57 มิ.ย.-ก.ค. 57 เม.ย.-พ.ค.57
ก.พ.-มี.ค.57 ธ.ค.56-ม.ค.57 ต.ค.-พ.ย.56
24565 SM Page 1  57june july 57may april 57jan-mar fmo news 57 01 56 10 56oct nov
 shelf

 

ocsc-forking-dec05 Untitled tt1
infoweb 12 banner AEC-knowledge

sub1 09sub1 10

practice2552

  banner appMOAC

GovChannel Banner Half Banner 234 60 Rev2  cdc

logo moac images-1 logo seafdec
 fish  meteorological  news img 342228 1  sr
banner16

164 115 3 158

banne web

studentloan