ราคาสัตว์น้ำ

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

โครงการน่าสนใจ

loan

  

pr1

 

pr2 

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

อทยานสงแวดลอมนานาชาตสรนธร 

fmoproduct

 

studentloan

 

banne web

fresh1

องค์การสะพานปลาจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO ในแนวคิดของ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มชองทางรายได้ ด้วยการนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO ที่มีคุณภาพในบรรจุภัณฑ์ สวยงาม และทันสมัยได้มาตรฐานโรงงาน ที่มีใบรับรองคุณภาพสากล GMP HACCP HALAL และจัดจำหน่ายผ่านผู้แทน (Agency) ที่ได้รับการคัดเลือก แต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนทั้งภายใน และภายนอกประเทศให้กับร้านค้า สหกรณ์ หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์ ผอ.เปิดเผยว่า ในการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO นี้สื่บเนื่อง จากปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้อสป. จึงต้องเตรียมความพร้อม ในการ พัฒนาองค์กร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตามที่มีกระแสข่าวว่ามีการประมูลครีบฉลาม(หูฉลาม)ที่ท่าเทียบเรือประมง จ.ระนอง ขององค์การสะพานปลานั้น
นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาขอยืนยันว่าไม่ปรากฏว่ามีการประมูล
ดังกล่าวในบริเวณท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลาตามที่เป็นข่าว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกัน

 

TunaHub

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีนโยบายในการผลักดันให้ประเทศ ไทยก้าวขึ้นสู่การเป็น ASEAN Seafood Hub ภายในปี 2558. ซึ่งนับเป็นโอกาสดีจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและการค้าสินค้าประมงของไทยและกลุ่มประเทศสมาชิก โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานของอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกสินค้าประมงไปยังตลาดโลก

 

จากนโยบายดังกล่าว องค์การสะพานปลาพิจารณาเห็นว่าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีศักยภาพในการพัฒนาและจัดตั้งเป็น Tuna Hub ในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกได้ เนื่องจาก  ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือประมงความยาว 500 เมตรสำหรับเรือประมงเบ็ดราวทูน่า ทั้งเรือประมงเบ็ดราวทูน่าแช่เย็น ( Fresh and chilled  tuna vessels)  และ เรือประมงเบ็ดราวทูน่าแช่แข็ง ( Deep frozen tuna vessels )    มีห้องเย็นขนาด 600 ตันพร้อมโรงผลิตน้ำแข็งวันละ 1,600 ซอง  อู่ซ่อมแซมเรือประมงที่ได้มาตรฐาน   ตลอดจน พื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นโรงงานแปรรูปปลาทูน่า ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นเขตส่งเสริมการส่งออกได้    นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีศักยภาพรองรับในระบบการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว  ทั้งการขนส่งทางบกที่มีถนนเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ  การขนส่งทางน้ำที่มีท่าเทียบเรือน้ำลึก  และการขนส่งทางอากาศที่มีสนามบินนานาชาติ  โดยมีสายการบินที่เชื่อมต่อกับสนามบินเมืองอื่นๆที่เป็นตลาดส่งออก เช่น ประเทศญี่ปุ่น วันละหลายเที่ยวบิน ตลอดจนระบบการขนส่งทางอากาศ (Air cargo)  ที่มีศักยภาพ

Prev Next Page:

ประมวลภาพงานกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557

ประมวลภาพงานกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2557 ที่จังหวัดอุบลราชธานี           ...

Hits:54

องค์การสะพานปลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคศูนย์ฟื้นฟูคนพิการ

    ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์ุงาม รองผู้อำนวยการสะพานปลา  ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการสะพานปลา คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปล...

Hits:42

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขอ

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2557

                     องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2557  โดยมี  พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์   ปาละวงศ์  กรรมการองค์การสะพานปลา  เป...

Hits:42

องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการสร้างตลาดสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการท่องเที่ยว

องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการสร้างตลาดสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการท่องเที่ยว

  องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ให้เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของกรุงเทพมหานคร  ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และเพิ่มจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว (Tourist...

Hits:77

อสป. เข้าร่วมจัดงาน Organic life festival ครั้งที่ 2

อสป. เข้าร่วมจัดงาน Organic life festival ครั้งที่ 2

อสป. เข้าร่วมจัดงาน  Organic  life  festival  ครั้งที่  2                   องค์การสะพานปลา (อสป.)  เข้าร่วมจัดงาน  Organic  life  festival  ครั้งที่  2  ซึ่งจัดโดยครอบครัวข่าว  106  แมกกาซีน...

Hits:62

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรป

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการฯ

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น  “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ เพื่อให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  ได้มาตรฐานสุขอนามัย และมาตรการคุมเข้มการใช้สารฟอร์มาลินในสินค้า...

Hits:74

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เม

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557          

Hits:79

"การปิดอ่าวไทย ประจำปี 2557"

              กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยเป็นระยะเวลา 3 เดือน  ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่ปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต...

Hits:147

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขอ

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

  องค์การสะพานปลา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารนาวีภิรมย์ ๑ กองทัพเรือ ...

Hits:121

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบปีที่ 61

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบปีที่ 61

  ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบปีที่ 61เมื่อวันที่  21 มกราคม  2557   ...

Hits:157

องค์การสะพานเข้าร่วมจัดงาน " เด็กไทยหัวใจเกษตรครั้งที่ 11 "

องค์การสะพานเข้าร่วมจัดงาน

  องค์การสะพานเข้าร่วมจัดงาน " เด็กไทยหัวใจเกษตรครั้งที่ 11 " ประจำปี 2557โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานสหกรณ์ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อว...

Hits:143

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินของผู้บริหารและพนักงานฯ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินของผู้บริหารและพนักงานฯ

        นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินโดยมีรักษาการผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และรองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธ...

Hits:183

การประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 13/2556 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

การประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 13/2556 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2556

การประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 13/2556 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2556                              

Hits:261

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน "80 ปี แม่โจ้ ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน"

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน "80 ปี แม่โจ้ ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 4-10 ธ.ค.2556              

Hits:172

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้องค์การสะพานปลา

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้องค์การสะพานปลา จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวประมงฯ

นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์  รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สั่งการให้องค์การสะพานปลา  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวประมง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหินเป็นการด่วน     ...

Hits:198

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายวิมล จันทรโรทัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองป

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายวิมล จันทรโรทัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประมวล รักษ์ใจ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายวิมล จันทรโรทัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ กระทรวงเกษ...

Hits:197

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นางจิราวรรณ แย้มประยูร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นางจิราวรรณ แย้มประยูร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประมวล รักษ์ใจ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นางจิราวรรณ แย้มประยูร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ กระทรว...

Hits:201

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และนายประมวล รักษ์ใจ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ น...

Hits:209

อสป. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Seafoo

อสป. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Seafood Hub”

องค์การสะพานปลา  (อสป.)  เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา  “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น  Seafood  Hub”  หรือศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าประมงของอาเซียน  รวมทั้งมีแผนที่จะผลักดันท่าเทียบเรือประม...

Hits:200

รมช. ศิริวัฒน์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการตลาดกลางสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงที่ป

รมช. ศิริวัฒน์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการตลาดกลางสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงที่ประเทศญี่ปุ่น

รมช. ศิริวัฒน์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการตลาดกลางสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงที่ประเทศญี่ปุ่นนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการตลาดกลางสัตว์น้ำ Tsuki...

Hits:208

อสป. จัดโครงการร่วมแรงร่วมใจให้บ้านสะอาด “Big Cleaning Day”

อสป. จัดโครงการร่วมแรงร่วมใจให้บ้านสะอาด “Big Cleaning Day”

  องค์การสะพานปลา  (อสป.)  จัดโครงการร่วมแรงร่วมใจให้บ้านสะอาด  “Big  Cleaning  Day”  ณ  บริเวณสำนักงานองค์การสะพานปลา  และสะพานปลากรุงเทพ  เพื่อเป็นการทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ถ...

Hits:224

อสป.ร่วมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

อสป.ร่วมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

องค์การสะพานปลา โดยการเชื้อเิชิญของสมาชิกผู้แทนราษฎรเขตบางคอแหลม ท่านพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในโครงการธงฟ้าราคาประหยัด วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ หมู่บ้านสินทวี พระราม...

Hits:266

รมช. ศิริวัฒน์ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เป็น“ทูน่า ฮับ” ควบคู่การท่องเที

รมช. ศิริวัฒน์ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เป็น“ทูน่า ฮับ” ควบคู่การท่องเที่ยว

  นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้บริหารขององค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท...

Hits:266

การประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

การประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบให้ดำเนินการ จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัรฐมนตรีประจำกระทรวง ครั้งที่ 12/2556 ณ ห้องประชุม กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ ในงานมีการนำเส...

Hits:271

อสป. เข้าร่วมงาน “OTOP Festival - โซโหร่วมใจ กฟผ. ส่งเสริมสินค้า OTOP กระ

อสป. เข้าร่วมงาน “OTOP Festival - โซโหร่วมใจ กฟผ.  ส่งเสริมสินค้า OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจไทย”

อสป. เข้าร่วมงาน "OTOP Festival - โซโหร่วมใจ กฝผ. ส่งเสริมสินค้า OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจไทย" นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งามรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา(อส...

Hits:300

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรงานวันเกิด ท่านบรรหาร ศิลปอาชา เมื

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรงานวันเกิด ท่านบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรงานวันเกิด ท่านบรรหาร ศิลปอาชาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

Hits:259

ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเรือประมงหัวหินและปราณบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  เข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเรือประมงหัวหินและปราณบุรี  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการ  แ...

Hits:329

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้ อวยพรวันเกิดรมช.กระทรวงเกษตร

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้ อวยพรวันเกิดรมช.กระทรวงเกษตร

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรวันเกิดรมช.กระทรวงเกษตร

Hits:283

ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจัน...

Hits:284

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ย

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมกิจการและมอบนโยบาย แก่ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมกิจการและมอบนโยบาย แก่ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสตร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเก...

Hits:345

อสป. ให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนสมทบซ่อมแซมเรือประมง ให้กับชาวประมงที่ได้รับความ

อสป. ให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนสมทบซ่อมแซมเรือประมง ให้กับชาวประมงที่ได้รับความเสียหายจากความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

อสป. ให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนสมทบซ่อมแซมเรือประมง ให้กับชาวประมงที่ได้รับความเสียหายจากความไม่สงบใน 3  จังหวัดชายแดนใต้ องค์การสะพานปลา  (อสป.)  ให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนสมทบซ่อมแซมเรือประมงใ...

Hits:311

ก.พ.-มี.ค.57 ธ.ค.56-ม.ค.57 ต.ค.-พ.ย.56 ส.ค.-ก.ย.56 มิ.ย.-ก.ค.56 เม.ย.-พ.ค.56
อสป สาร 01-08-1 fmo news 57 01 56 10 56oct nov 56aug sep fmo news 56 06 07 56may april
shelf
ก.พ.-มี.ค.56 ธ.ค.55 -ม.ค 56 ต.ค.-พ.ย. 55 ส.ค.-ก.ย.55 มิ.ย.-ก.ค. 55 เม.ย.-พ.ค 55 
56feb mar 55dec-jun56 55oct nov 55aus sep 55june july 55apr may 
 shelf

logo moac images-1 logo seafdec
 fish  meteorological  news img 342228 1