เมื่อวันที่ 24-25 มิ.ย. 2560 องค์การสะพานปลา สำนักงานส่งเสริมการประมง เข้าร่วมกิจกรรม กับชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน(ชรช.)โดยนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี (รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต)ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการชรช. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต องค์การสวนสัตว์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ การประปานครหลวง และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจันทบุรี ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกป่าชายเลนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ำเวฬุ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำขององค์การสะพานปลา

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26