เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา สสส. และ นายพิสิฐ ขจรวัฒนากุลผู้จัดการท่าเทียบเรือประมงบางเสร่ ได้เข้าพบนายประเสริฐ พิทักษ์กรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ขอความร่วมมือในการขอใช้สถานที่ห้องประชุมของ อบต.แสมสาร ในการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอพพลิเคชั่นออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (FMO e-MCPD application) ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ซึ่ง นายกฯ ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ รับประสานไปยังเจ้าของเรือประมง เจ้าของกิจการแพปลา เจ้าของธุรกิจโรงงานแปรรูป และ ชาวประมงพื้นบ้าน ในเขตอำเภอแสมสาร เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้

 

 

01

02

03

04

05

06

07