เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดศูนย์สวัสดิการและธรรมาภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1