P7041236 640x44711

ราคาสัตว์น้ำ

February 2016
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

Newspaper

โครงการน่าสนใจ

 vms

loan

pr1

 

pr2 

  

ginfo1

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้


องค์การสะพานปลาเตรียมพร้อมแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ

เพื่อให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  ได้มาตรฐานสุขอนามัย

 

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ด้านธุรกิจ      รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เปิดเผยว่า  องค์การสะพานปลาได้มีแนวคิดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  โดยยังคงความเป็นตลาดสัตว์น้ำเพื่อคงวัฒนธรรมการค้าดั้งเดิมในพื้นที่ด้วยองค์ประกอบที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสังคมเมือง  ด้วยการทำให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  (Modern  Wholesale  Fish  Market)  ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย  และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือก

 

สำหรับอาคารสำนักงานนั้น  (Office Building)  ทั้งในส่วนขององค์การสะพานปลา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ผลิต  ผู้ส่งออก  จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ  ทั้งในส่วนของผู้ผลิต  ผู้จัดส่งวัตถุดิบ  และผู้ค้าสัตว์น้ำ  ตั้งแต่ต้นน้ำ  จนถึงปลายน้ำ  รวมถึงจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และ    ศูนย์ข้อมูลประมง  (Fisheries  Learning  &  Information  center)  ทั้งในด้านวิธีการจับสัตว์น้ำ  อุปกรณ์เครื่องมือการจับสัตว์น้ำ  การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ  การตลาดสัตว์น้ำ  วิธีการปรุงอาหารทะเล และประโยชน์ของการบริโภคสัตว์น้ำ  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของสัตว์น้ำ

 

นอกจากนี้  องค์การสะพานปลายังมีแนวทางที่จะจัดให้มีตลาดขายปลีกสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ  (Seafood  Retail  Market)  เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป  โดยดำเนินการในลักษณะของ Modern Trade ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสังคมของ    ชาวกรุงเทพ  ซึ่งมีแนวโน้มซื้อสินค้าเพื่อประกอบอาหารในห้างมากขึ้น  ตลอดจนศูนย์แสดงสินค้าประมง  (Factory Outlet,  conference  and  exhibition  center)  เป็นแหล่งรวมผู้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป  แช่แข็ง  และสินค้าสัตว์น้ำส่งออก  เพื่อให้เป็นสถานที่แสดงสินค้าจากโรงงาน  เจรจาธุรกิจ  ตลอดจนการจัดประชุม เชิงวิชาการ  การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงเป็นภัตตาคารและร้านอาหารทะเล  (Seafood  Restaurant)  ซึ่งใช้วัตถุดิบ    สัตว์น้ำคุณภาพดีจากตลาดกลางของสะพานปลากรุงเทพ  เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำจากสะพานปลากรุงเทพ  เป็นการส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำ  และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพฯ  อีกด้วย


นายภูมิจิตต์  กล่าวต่ออีกว่า  จากการที่องค์การสะพานปลามีแผนปรับเปลี่ยนลักษณะธุรกิจของสะพานปลากรุงเทพจากตลาดกลางสัตว์น้ำแบบดั้งเดิม  ซึ่งมีสินค้าทุกชนิด  ทุกระดับราคา  จากแหล่งประมงและการเพาะเลี้ยงทั่วประเทศ  มาเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำทันสมัย  คัดเฉพาะสินค้าคุณภาพ     ทำให้ต้องมีการจัดเตรียมตลาดแห่งใหม่เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำจากตลาดเดิม  และเป็นสถานที่คัดเลือก บรรจุสินค้าคุณภาพ  เพื่อส่งมาจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพ   องค์การสะพานปลาจึงมีแผนปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล  บริเวณถนนท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ   ปากแม่น้ำเจ้าพระยา  มีพื้นที่กว้างขวางกว่า  80  ไร่  พร้อมท่าเทียบเรือ  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสัตว์น้ำตามมาตรฐานสุขอนามัย  โดยทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ตลาดสัตว์น้ำ  ตลอดจนซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน  อาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม  และจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงมีการวางแผนใช้ประโยชน์สะพานปลาสมุทรปราการให้เต็มศักยภาพด้วย

อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต อสป.'มานพ'
โชว์แผนผ่าตัดใหญ่
อสป.ผุดแลนด์มาร์ก 5 พันล้าน
3 บิ๊กเอกชนเล็งร่วมทุน PPP
พลิก " สะพานปลา"
สู่ศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ำ
future  ppp 30june58 1
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
>>> ดูรายละเอียด
Prev Next

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีวางพว

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาคาราวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๓ ปี

เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาคาราวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์...

Hits:28

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบร

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลา จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบปีที่ ๖๓

เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙   องค์การสะพานปลา จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา  ครบรอบปีที่ ๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  มีพิธีสักการะสิ่งศักด...

Hits:54

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับผู้แทนกองทัพเร

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับผู้แทนกองทัพเรือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลาจัดพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับผู้แทนกองทัพเรือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน     โดยมีพลเรือเอก เริงฤ...

Hits:46

การจัดอบรมโครงการ"ส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฏหมายและยั่งยืน"รุ่นที่๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ

การจัดอบรมโครงการ

การจัดอบรมโครงการ"ส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฏหมายและยั่งยืน"รุ่นที่๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพรรณทิพย์ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ จังหวัดสมุทรสาคร การอบรมฯ เวลา 9.00 น. ท่านรองภูมิจิตร์ฯ เป็นผู้ก...

Hits:47

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) “ศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลาจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) “ศึกษาดูงาน ไหว้พระ สุขใจ ผ่องใสอิ่มบุญ” ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ. อ่างทอง

เมื่อวันที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙    องค์การสะพานปลาจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy  Workplace) “ศึกษาดูงาน  ไหว้พระ  สุขใจ  ผ่องใสอิ่มบุญ” ...

Hits:46

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ "เด็กไทยหัวใจเก

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลา เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ "เด็กไทยหัวใจเกษตร ๑๓" โดยมี พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิ...

Hits:54

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่า

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙  นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อเตรียมชักซ้อมความพร้อมที่คณะอียูจะมาตรวจประเมินระบบ IUU ประเทศไทยในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้

เมื่อวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๕๙   นายวิมล  จันทรโรทัย  อธิบดีกรมประมง  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  และบริษัท ปลาทูน่าฟูไทยบริเวณท่าเทียบเ...

Hits:55

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะพลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ลงพื้นที่ เพื่อ

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะพลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์  รองเสนาธิการทหารเรือ ลงพื้นที่ เพื่อพบปะชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพรและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรือปลากะตัก

เมื่อวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙  คณะพลเรือโท จุมพล  ลุมพิกานนท์   รองเสนาธิการทหารเรือ  ลงพื้นที่ เพื่อพบปะชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพรและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวก...

Hits:44

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประช

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมชี้แจง เรื่องการจัดระเบียบกิจการแพปลา ตามพระราชกำหนดการประมง ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ

เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมชี้แจง  เรื่องการจัดระเบียบกิจการแพปลา  ตามพระรา...

Hits:54

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ พนักงานองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วย ณ บริเวณหน้าอาค

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ พนักงานองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วย ณ บริเวณหน้าอาคาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙    พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙  ทั้งนี้ พนักง...

Hits:46

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ เข้าร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558  นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ด้านธุรกิจ  เข้าร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่   จากพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี...

Hits:66

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลาจัดงาน “สุขสันต์วันครบรอบ อสป. ๒๕๕๙” Thank yo

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลาจัดงาน “สุขสันต์วันครบรอบ อสป. ๒๕๕๙” Thank you party family fmo ๒๐๑๖

เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  องค์การสะพานปลาจัดงาน  “สุขสันต์วันครบรอบ  อสป. ๒๕๕๙” Thank  you  party  family  fmo  ๒๐๑๖ ...

Hits:71

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา อบรม “ฝึกซ้อมการดับเพลิงการป้องกันอัคคีภัยและการหน

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  องค์การสะพานปลา  อบรม “ฝึกซ้อมการดับเพลิงการป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟ”

เมื่อวันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา   เป็นประธานเปิดการอบรม “ฝึกซ้อมการดับเพลิงการป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟ&rdqu...

Hits:56

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพ

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และพนักงานองค์การสะพานปลา เข้าร่วมงานประเพณี

เมื่อวันที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘   ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา   และพนักงานองค์การสะพานปลา  เข้าร่วมงานประเพณี  "แห่โคม ชมพระฉาย ส...

Hits:60

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระ

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๘  นางวิภา  อัครวรทิฆัมพร   รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ด้านบริหาร  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายดอกไม้จันทน์  เนื่องในพระรา...

Hits:68

กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชปณิธาน สม...

Hits:77

เเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปกลา นายภูมิจิตต์ พงษุ์พันงาม รองผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจ

เเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปกลา นายภูมิจิตต์  พงษุ์พันงาม รองผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจ เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘    นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ   ทั้งนี้ &...

Hits:118

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปกลา ร่วมพิธี "ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นราชการที่ดีและพลั

เมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปกลา ร่วมพิธี

เมื่อวันที่   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘   พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน     ในพิธี "ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน" ทั้งนี้ ผ...

Hits:108

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปกลา ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปกลา ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘    ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา   พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานองค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ...

Hits:104

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปกลา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปกลา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิ...

Hits:107

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์การสะพานปกลา ร่วมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต ถวายเป็นพระกุศล

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  องค์การสะพานปกลา ร่วมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต   ถวายเป็นพระกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพรรษา ๘๘ พรรษา    ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   องค์การสะพานปกลา ร่วมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต     ถวายเป็นพระกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพรรษา  ๘๘ พรรษา        ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘   ณ ...

Hits:117

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ Mr. Tomonori Tsukuda กรรมการผู้จัดการ Japan Seafoods Council แล

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ Mr. Tomonori Tsukuda กรรมการผู้จัดการ Japan Seafoods Council และคณะเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือด้านการค้าสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา

เมื่อวันที่ ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘  Mr.  Tomonori Tsukuda กรรมการผู้จัดการ  Japan  Seafoods Council และคณะเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือด้านการค...

Hits:169

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาภายในกระทรว

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  องค์การสะพานปลาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ กรมพัฒนาที่ดิน

เเมื่อวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   องค์การสะพานปลาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตัน  กีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี  ๒๕๕๘   ณ กรมพัฒนาที่ดิน   &...

Hits:129

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ร่วมงานเปิดนิทรรศการ " ๖๐ ปี พระบิดาแห่งฝนหลวง ๖๐

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ร่วมงานเปิดนิทรรศการ

เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘     นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ " ๖๐ ปี พระบิดาแห่งฝนหลวง ๖๐ ปี พระเมตตาจากฟ้า" &nbs...

Hits:153

ส.ค.-ก.ย.58 มิ.ย.-ก.ค.58 เม.ย58-พ.ค.58 ก.พ.58-มี.ค.58 ธ.ค.57-ม.ค.58 ต.ค.-พ.ย.57
58aug sep 58april-may 58april-may 58feb-march58 57dec-jan58 57oct-nov
shelf
ส.ค.-ก.ย.57 มิ.ย.-ก.ค. 57 เม.ย.-พ.ค.57
ก.พ.-มี.ค.57 ธ.ค.56-ม.ค.57 ต.ค.-พ.ย.56
24565 SM Page 1  57june july 57may april 57jan-mar fmo news 57 01 56 10 56oct nov
 shelf

 

ocsc-forking-dec05 Untitled tt1
infoweb 12 banner AEC-knowledge

sub1 09sub1 10

practice2552

  banner appMOAC

logo moac images-1 logo seafdec
 fish  meteorological  news img 342228 1  sr
banner16

164 115 3 158

banne web

studentloan