ราคาสัตว์น้ำ

November 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

Newspaper

โครงการน่าสนใจ

 vms

loan

pr1

 

pr2 

  

ginfo1

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้


องค์การสะพานปลาเตรียมพร้อมแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ

เพื่อให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  ได้มาตรฐานสุขอนามัย

 

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ด้านธุรกิจ      รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เปิดเผยว่า  องค์การสะพานปลาได้มีแนวคิดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  โดยยังคงความเป็นตลาดสัตว์น้ำเพื่อคงวัฒนธรรมการค้าดั้งเดิมในพื้นที่ด้วยองค์ประกอบที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสังคมเมือง  ด้วยการทำให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  (Modern  Wholesale  Fish  Market)  ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย  และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือก

 

สำหรับอาคารสำนักงานนั้น  (Office Building)  ทั้งในส่วนขององค์การสะพานปลา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ผลิต  ผู้ส่งออก  จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ  ทั้งในส่วนของผู้ผลิต  ผู้จัดส่งวัตถุดิบ  และผู้ค้าสัตว์น้ำ  ตั้งแต่ต้นน้ำ  จนถึงปลายน้ำ  รวมถึงจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และ    ศูนย์ข้อมูลประมง  (Fisheries  Learning  &  Information  center)  ทั้งในด้านวิธีการจับสัตว์น้ำ  อุปกรณ์เครื่องมือการจับสัตว์น้ำ  การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ  การตลาดสัตว์น้ำ  วิธีการปรุงอาหารทะเล และประโยชน์ของการบริโภคสัตว์น้ำ  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของสัตว์น้ำ

 

นอกจากนี้  องค์การสะพานปลายังมีแนวทางที่จะจัดให้มีตลาดขายปลีกสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ  (Seafood  Retail  Market)  เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป  โดยดำเนินการในลักษณะของ Modern Trade ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสังคมของ    ชาวกรุงเทพ  ซึ่งมีแนวโน้มซื้อสินค้าเพื่อประกอบอาหารในห้างมากขึ้น  ตลอดจนศูนย์แสดงสินค้าประมง  (Factory Outlet,  conference  and  exhibition  center)  เป็นแหล่งรวมผู้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป  แช่แข็ง  และสินค้าสัตว์น้ำส่งออก  เพื่อให้เป็นสถานที่แสดงสินค้าจากโรงงาน  เจรจาธุรกิจ  ตลอดจนการจัดประชุม เชิงวิชาการ  การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงเป็นภัตตาคารและร้านอาหารทะเล  (Seafood  Restaurant)  ซึ่งใช้วัตถุดิบ    สัตว์น้ำคุณภาพดีจากตลาดกลางของสะพานปลากรุงเทพ  เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำจากสะพานปลากรุงเทพ  เป็นการส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำ  และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพฯ  อีกด้วย


นายภูมิจิตต์  กล่าวต่ออีกว่า  จากการที่องค์การสะพานปลามีแผนปรับเปลี่ยนลักษณะธุรกิจของสะพานปลากรุงเทพจากตลาดกลางสัตว์น้ำแบบดั้งเดิม  ซึ่งมีสินค้าทุกชนิด  ทุกระดับราคา  จากแหล่งประมงและการเพาะเลี้ยงทั่วประเทศ  มาเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำทันสมัย  คัดเฉพาะสินค้าคุณภาพ     ทำให้ต้องมีการจัดเตรียมตลาดแห่งใหม่เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำจากตลาดเดิม  และเป็นสถานที่คัดเลือก บรรจุสินค้าคุณภาพ  เพื่อส่งมาจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพ   องค์การสะพานปลาจึงมีแผนปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล  บริเวณถนนท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ   ปากแม่น้ำเจ้าพระยา  มีพื้นที่กว้างขวางกว่า  80  ไร่  พร้อมท่าเทียบเรือ  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสัตว์น้ำตามมาตรฐานสุขอนามัย  โดยทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ตลาดสัตว์น้ำ  ตลอดจนซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน  อาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม  และจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงมีการวางแผนใช้ประโยชน์สะพานปลาสมุทรปราการให้เต็มศักยภาพด้วย

อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต อสป.'มานพ'
โชว์แผนผ่าตัดใหญ่
อสป.ผุดแลนด์มาร์ก 5 พันล้าน
3 บิ๊กเอกชนเล็งร่วมทุน PPP
พลิก " สะพานปลา"
สู่ศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ำ
future  ppp 30june58 1
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
>>> ดูรายละเอียด
Prev Next

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์การสะพานปกลา ร่วมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต ถวายเป็นพระกุศล

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  องค์การสะพานปกลา ร่วมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต   ถวายเป็นพระกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพรรษา ๘๘ พรรษา    ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   องค์การสะพานปกลา ร่วมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต     ถวายเป็นพระกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพรรษา  ๘๘ พรรษา        ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘   ณ ...

Hits:0

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ Mr. Tomonori Tsukuda กรรมการผู้จัดการ Japan Seafoods Council แล

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ Mr. Tomonori Tsukuda กรรมการผู้จัดการ Japan Seafoods Council และคณะเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือด้านการค้าสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา

เมื่อวันที่ ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘  Mr.  Tomonori Tsukuda กรรมการผู้จัดการ  Japan  Seafoods Council และคณะเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือด้านการค...

Hits:0

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาภายในกระทรว

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  องค์การสะพานปลาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ กรมพัฒนาที่ดิน

เเมื่อวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   องค์การสะพานปลาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตัน  กีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี  ๒๕๕๘   ณ กรมพัฒนาที่ดิน   &...

Hits:28

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ร่วมงานเปิดนิทรรศการ " ๖๐ ปี พระบิดาแห่งฝนหลวง ๖๐

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ร่วมงานเปิดนิทรรศการ

เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘     นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ " ๖๐ ปี พระบิดาแห่งฝนหลวง ๖๐ ปี พระเมตตาจากฟ้า" &nbs...

Hits:40

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ร่วมงาน “OTOP to AEC มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สา

เมื่อวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ร่วมงาน “OTOP to AEC มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากล” ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่   ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP to AEC มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากล&rdq...

Hits:63

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลามอบนโยบายให้พนักงานองค์การสะพานปลาท

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลามอบนโยบายให้พนักงานองค์การสะพานปลาทุกระดับในส่วนกลาง และสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ณ หน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลามอบนโยบายให้พนักงานองค์การสะพานปลาทุกระดับในส่วนกลาง และสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ  ณ  หน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา    ...

Hits:82

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ เข้าร่วมงาน “นวัตกรรม เทคโนโลยีไทย เพื่อ SME

 เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ เข้าร่วมงาน “นวัตกรรม เทคโนโลยีไทย เพื่อ SME ”

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ เข้าร่วมงาน “นวัตกรรม เทคโนโลยีไทย เพื่อ SME ”  ทั้งนี้ พล.อ.วิลาศ อรุ...

Hits:73

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ร่วมแสดงความยินดีกับกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสวันส

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา ร่วมแสดงความยินดีกับกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ ๔๓ ปี  ณ กรมส่งส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ ๔๓ ปี  ...

Hits:80

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา มอบนโยบายแก่ผู้บริหารหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาท

 เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา มอบนโยบายแก่ผู้บริหารหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาท่าเทียบเรือ

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ผ.ศ.มานพ กาญจนบุรางกรู ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  มอบนโยบายแก่ผู้บริหารหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาท่าเทียบเรือ ณ ห้องประชุมสะพานปลากรุงเทพ                      ...

Hits:85

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 พลเรือโทอดิเรก ชมพูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับฟังปัญหา แ

เมื่อวันที่  8 ตุลาคม  2558  พลเรือโทอดิเรก ชมพูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนข้อเสนอเเนะต่างๆกับผู้ประกอบกิจการประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 พลเรือโทอดิเรก  ชมพูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และพลเรือตรีอาทร  เคลือบมาศ  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/โฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมา...

Hits:103

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัด “สินค้าชุมชน สุดยอด SME

เมื่อวันที่  5 ตุลาคม  2558  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัด “สินค้าชุมชน สุดยอด SMEs ของดี ทั่วไทย”

เมื่อวันที่   5  ตุลาคม   2558   นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัด “สินค้าชุมชน สุดยอด  SMEs ของดี ทั่วไทย”  ทั้งนี้  องค์การสะพา...

Hits:94

เมื่อระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการองค์การสะพานได้ประชุมชี้แจง แผนปฏิบัติงาน ผออ.ปีที

เมื่อระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการองค์การสะพานได้ประชุมชี้แจง แผนปฏิบัติงาน ผออ.ปีที่ 1

เมื่อระหว่างวันที่  17-18 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการองค์การสะพานได้ประชุมชี้แจง แผนปฏิบัติงาน ผออ.ปีที่ 1 ให้หัวหน้าสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้ประชุมหารือแ...

Hits:131

เมื่อวันที 23 กันยายน 2558 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมคณะหารือในการเตรี

เมื่อวันที 23 กันยายน 2558 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมคณะหารือในการเตรียมแนวทางการบูรณาการ กรมประมงและองค์การสะพานปลาในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU

เมื่อวันที 23 กันยายน 2558 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมคณะประกอบด้วย รผอ.ปก. คุณสุรพงษ์ ผู้ประสานงานโครงการ ผฝ.ยศ.,ผฝปก.1,ผฝปก.2 และ หส.ยศ.ได้เข้าพบหารือกับ ดร.วิมล จันทรโร...

Hits:143

เมื่อวันที่ 28 กย.58 ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานท่าเที

เมื่อวันที่ 28 กย.58 ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองชลบุรี

เมื่อวันที่ 28 กย.58 ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองชลบุรี        

Hits:102

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 อสป.ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ รัชกาลที่ 5 ในวันรัฐวิสาหกิจไทย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 อสป.ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ รัชกาลที่ 5 ในวันรัฐวิสาหกิจไทย

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และนายชาญชัย โชติชูทิพย์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพาน ปลา ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า...

Hits:115

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ผ.ศ.มานพ กาญจนบุรางกรู ผู้อำนวยการองค์การสะพาปลา เข้าร่วม แสดงความยิ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ผ.ศ.มานพ กาญจนบุรางกรู ผู้อำนวยการองค์การสะพาปลา เข้าร่วม แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 89 ปี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558  ผ.ศ.มานพ กาญจนบุรางกรู  ผู้อำนวยการองค์การสะพาปลา  เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 89 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายพลเอก ฉัตร...

Hits:147

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุรา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โดยมี ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกรู  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผ...

Hits:116

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 องค์การสะพานปลา จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณ อายุราชการ ป

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 องค์การสะพานปลา จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณ อายุราชการ ประจำปี 2558 ณ โรงแรม Jolly Suites and Spa กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558  องค์การสะพานปลา จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณ อายุราชการ  ประจำปี 2558 โดยมี ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกรู  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานเ...

Hits:121

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลาร่วมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ผู้บริโภคสุขใจ เกษตรก

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘  องค์การสะพานปลาร่วมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ผู้บริโภคสุขใจ เกษตรกรไทยยั่งยืน” โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวฯ

เมื่อวันที่ ๔  กันยายน  ๒๕๕๘   องค์การสะพานปลาร่วมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ผู้บริโภคสุขใจ  เกษตรกรไทยยั่งยืน” โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว...

Hits:126

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงคลุมสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงชุมพร

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงคลุมสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงชุมพร

เมื่อวันที่ 4 กย. 58 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงคลุมสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงชุมพร ซึ่งอาคารดังกล่าวได้รับงบประมาณปี 2558 จากรัฐบาล  วงเงิน 8 ล้า...

Hits:163

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ตรวจเยี่ยมกิจการและประชุมหารือการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงชุมพร

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ตรวจเยี่ยมกิจการและประชุมหารือการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงชุมพร

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 58 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ตรวจเยี่ยมกิจการและประชุมหารือการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงชุมพร จากนั้นเยี่ยมชมและรับฟังภารกิจของศูนย์แจ้งเรือประมงเข้า ออก&nb...

Hits:134

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ องค์การสะพานปลา และคณะ ตรวจรับงานโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำที่ ทร.ชุมพร

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ องค์การสะพานปลา และคณะ ตรวจรับงานโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำที่ ทร.ชุมพร

เมื่อวันที่ 26 สค.58 รผอ.ปก. ผฝปก. 1 ห.ทร.ชุมพร คุณชาญชัย ตรวจรับงานโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำที่ ทร.ชุมพร งวดสุดท้ายและจะมีพิธิเปิดเป็นทางการวันที่ 4 กย.58

Hits:160

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะ เดินทางไป ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ตรวจ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะ เดินทางไป ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ตรวจเยี่ยมกิจการฯ

เมื่อวันที่ 27 สค. 58 นายมานพ กาญจนบุรางกูล ผออ. รผอ.ปก. ผฝปก. 2  เดินทางไป ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ตรวจเยี่ยมกิจการ  ประชุมรับฟังบรรยายสรุปกิจการและการนำเสนอปัญหา...

Hits:153

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง องค์การสะพานปลา

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง องค์การสะพานปลาและผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋อง

เมื่อวันที่ 28 สค.58  ทีห้องประชุม Central Lab Thai  สาขาหาดใหญ่  นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธาน คกอ.ได้เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง องค์การสะพานปลาและผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋อง โดยมี นายม...

Hits:138

ส.ค.-ก.ย.58 มิ.ย.-ก.ค.58 เม.ย58-พ.ค.58 ก.พ.58-มี.ค.58 ธ.ค.57-ม.ค.58 ต.ค.-พ.ย.57
58aug sep 58april-may 58april-may 58feb-march58 57dec-jan58 57oct-nov
shelf
ส.ค.-ก.ย.57 มิ.ย.-ก.ค. 57 เม.ย.-พ.ค.57
ก.พ.-มี.ค.57 ธ.ค.56-ม.ค.57 ต.ค.-พ.ย.56
24565 SM Page 1  57june july 57may april 57jan-mar fmo news 57 01 56 10 56oct nov
 shelf

 

ocsc-forking-dec05 Untitled tt1
infoweb 12 banner AEC-knowledge

sub1 09sub1 10

practice2552

  banner appMOAC

logo moac images-1 logo seafdec
 fish  meteorological  news img 342228 1  sr
banner16

164 115 3 158

banne web

studentloan