P7041236 640x44711

ราคาสัตว์น้ำ

April 2016
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

Newspaper

โครงการน่าสนใจ

 vms

loan

pr1

 

pr2 

  

ginfo1

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้


องค์การสะพานปลาเตรียมพร้อมแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ

เพื่อให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  ได้มาตรฐานสุขอนามัย

 

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ด้านธุรกิจ      รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เปิดเผยว่า  องค์การสะพานปลาได้มีแนวคิดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  โดยยังคงความเป็นตลาดสัตว์น้ำเพื่อคงวัฒนธรรมการค้าดั้งเดิมในพื้นที่ด้วยองค์ประกอบที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสังคมเมือง  ด้วยการทำให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  (Modern  Wholesale  Fish  Market)  ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย  และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือก

 

สำหรับอาคารสำนักงานนั้น  (Office Building)  ทั้งในส่วนขององค์การสะพานปลา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ผลิต  ผู้ส่งออก  จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ  ทั้งในส่วนของผู้ผลิต  ผู้จัดส่งวัตถุดิบ  และผู้ค้าสัตว์น้ำ  ตั้งแต่ต้นน้ำ  จนถึงปลายน้ำ  รวมถึงจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และ    ศูนย์ข้อมูลประมง  (Fisheries  Learning  &  Information  center)  ทั้งในด้านวิธีการจับสัตว์น้ำ  อุปกรณ์เครื่องมือการจับสัตว์น้ำ  การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ  การตลาดสัตว์น้ำ  วิธีการปรุงอาหารทะเล และประโยชน์ของการบริโภคสัตว์น้ำ  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของสัตว์น้ำ

 

นอกจากนี้  องค์การสะพานปลายังมีแนวทางที่จะจัดให้มีตลาดขายปลีกสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ  (Seafood  Retail  Market)  เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป  โดยดำเนินการในลักษณะของ Modern Trade ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสังคมของ    ชาวกรุงเทพ  ซึ่งมีแนวโน้มซื้อสินค้าเพื่อประกอบอาหารในห้างมากขึ้น  ตลอดจนศูนย์แสดงสินค้าประมง  (Factory Outlet,  conference  and  exhibition  center)  เป็นแหล่งรวมผู้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป  แช่แข็ง  และสินค้าสัตว์น้ำส่งออก  เพื่อให้เป็นสถานที่แสดงสินค้าจากโรงงาน  เจรจาธุรกิจ  ตลอดจนการจัดประชุม เชิงวิชาการ  การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงเป็นภัตตาคารและร้านอาหารทะเล  (Seafood  Restaurant)  ซึ่งใช้วัตถุดิบ    สัตว์น้ำคุณภาพดีจากตลาดกลางของสะพานปลากรุงเทพ  เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำจากสะพานปลากรุงเทพ  เป็นการส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำ  และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพฯ  อีกด้วย


นายภูมิจิตต์  กล่าวต่ออีกว่า  จากการที่องค์การสะพานปลามีแผนปรับเปลี่ยนลักษณะธุรกิจของสะพานปลากรุงเทพจากตลาดกลางสัตว์น้ำแบบดั้งเดิม  ซึ่งมีสินค้าทุกชนิด  ทุกระดับราคา  จากแหล่งประมงและการเพาะเลี้ยงทั่วประเทศ  มาเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำทันสมัย  คัดเฉพาะสินค้าคุณภาพ     ทำให้ต้องมีการจัดเตรียมตลาดแห่งใหม่เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำจากตลาดเดิม  และเป็นสถานที่คัดเลือก บรรจุสินค้าคุณภาพ  เพื่อส่งมาจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพ   องค์การสะพานปลาจึงมีแผนปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล  บริเวณถนนท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ   ปากแม่น้ำเจ้าพระยา  มีพื้นที่กว้างขวางกว่า  80  ไร่  พร้อมท่าเทียบเรือ  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสัตว์น้ำตามมาตรฐานสุขอนามัย  โดยทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ตลาดสัตว์น้ำ  ตลอดจนซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน  อาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม  และจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงมีการวางแผนใช้ประโยชน์สะพานปลาสมุทรปราการให้เต็มศักยภาพด้วย

อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต อสป.'มานพ'
โชว์แผนผ่าตัดใหญ่
อสป.ผุดแลนด์มาร์ก 5 พันล้าน
3 บิ๊กเอกชนเล็งร่วมทุน PPP
พลิก " สะพานปลา"
สู่ศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ำ
future  ppp 30june58 1
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
>>> ดูรายละเอียด
Prev Next

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (M

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ระหว่าง องค์การสะพานปลา กับ สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยฯ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ระหว่าง  องค์การสะพานปลา กับ สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย  เมื่อวัน...

Hits:7

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โดย พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559   ณ สำนักพัฒนาและถ...

Hits:9

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และผู้บริหารระ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจประมงและคณะกรรมการแรงงาน

   เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙    ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา  ร่วมประชุมค...

Hits:32

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะร่วมพิธีรดน้ำขอ

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะร่วมพิธีรดน้ำขอพร แด่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์  ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙    ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และนางวิภา  อัครวรฑิฆัมพร  รองผู้อำนวยการ &nbs...

Hits:74

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประ

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี   โดยมีผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา แล...

Hits:57

เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเ

เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๔-๕  เมษายน  ๒๕๕๙  นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  และร่วมประชุมกับสำนักงา...

Hits:36

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา ส่งเสริมความรู้การประมงที่ถูกกฎหมาย ขั้นตอนการตรวจสอบย้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา ส่งเสริมความรู้การประมงที่ถูกกฎหมาย ขั้นตอนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ(MCPD)

31 มี.ค. 2559 องค์การสะพานปลา จัดงาน"ตลาดจตุจักรสะพานปลา" โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี และ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรา...

Hits:67

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา เปิดงาน "ตลาดจตุจักรสะพานปลา"

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา เปิดงาน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2559  องค์การสะพานปลา เปิดงาน "ตลาดจตุจักรสะพานปลา"  โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี ทั้งนี้  ผศ.มานพ กาญจนบุรา...

Hits:74

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลาได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ตลาดจตุจักรสะพานปลา”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลาได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ตลาดจตุจักรสะพานปลา”

นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา   และ ดร. ภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  รอง...

Hits:100

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๙       ทั้งนี้ ...

Hits:85

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประธานกรรมการและคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะ ร่วมพิธีเปิด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ประธานกรรมการและคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะ ร่วมพิธีเปิดเปิดห้องปฏิบัติการ MCPD  ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙   ประธานกรรมการและคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีเปิดเปิดห้องปฏิบั...

Hits:93

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา โดยสำนักงานส่งเสริมการประมงและท่าเทียบเรือประมงสงขล

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา โดยสำนักงานส่งเสริมการประมงและท่าเทียบเรือประมงสงขลา

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลา โดยสำนักงานส่งเสริมการประมงและท่าเทียบเรือประมงสงขลา "จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายและยั่งยืน"  ทั้งนี้ ผศ.มา...

Hits:98

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการแก้ไข

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง     การจัดการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย และการรักษาสุขอนามัยในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ณ ห้องมารวยเพชร ชั้น ๑ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์  องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย  และการรักษาสุขอนามัยในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ...

Hits:96

เมื่อวันที่ 11 กพ. 59 ทีมสินเชื่อและสบน. นำทีมโดย ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพ

เมื่อวันที่ 11 กพ. 59 ทีมสินเชื่อและสบน. นำทีมโดย ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ ประชุมร่วมกับทีมงาน ธกส.

เมื่อวันที่ 11 กพ. 59 ทีมสินเชื่อและสบน. นำทีมโดย ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ ประชุมร่วมกับทีมงาน ธกส. เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสินเชื่อ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให...

Hits:101

เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ตรวจ

เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๘-๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต   โดยมีหัวหน้าสำนักงาน...

Hits:114

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีวางพว

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาคาราวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๓ ปี

เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาคาราวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์...

Hits:125

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบร

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลา จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบปีที่ ๖๓

เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙   องค์การสะพานปลา จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา  ครบรอบปีที่ ๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  มีพิธีสักการะสิ่งศักด...

Hits:145

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับผู้แทนกองทัพเร

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับผู้แทนกองทัพเรือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลาจัดพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับผู้แทนกองทัพเรือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน     โดยมีพลเรือเอก เริงฤ...

Hits:131

การจัดอบรมโครงการ"ส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฏหมายและยั่งยืน"รุ่นที่๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ

การจัดอบรมโครงการ

การจัดอบรมโครงการ"ส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฏหมายและยั่งยืน"รุ่นที่๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพรรณทิพย์ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ จังหวัดสมุทรสาคร การอบรมฯ เวลา 9.00 น. ท่านรองภูมิจิตร์ฯ เป็นผู้ก...

Hits:132

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) “ศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลาจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) “ศึกษาดูงาน ไหว้พระ สุขใจ ผ่องใสอิ่มบุญ” ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ. อ่างทอง

เมื่อวันที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙    องค์การสะพานปลาจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy  Workplace) “ศึกษาดูงาน  ไหว้พระ  สุขใจ  ผ่องใสอิ่มบุญ” ...

Hits:144

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ "เด็กไทยหัวใจเก

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลา เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ "เด็กไทยหัวใจเกษตร ๑๓" โดยมี พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิ...

Hits:128

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่า

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙  นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อเตรียมชักซ้อมความพร้อมที่คณะอียูจะมาตรวจประเมินระบบ IUU ประเทศไทยในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้

เมื่อวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๕๙   นายวิมล  จันทรโรทัย  อธิบดีกรมประมง  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  และบริษัท ปลาทูน่าฟูไทยบริเวณท่าเทียบเ...

Hits:143

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะพลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ลงพื้นที่ เพื่อ

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะพลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์  รองเสนาธิการทหารเรือ ลงพื้นที่ เพื่อพบปะชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพรและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรือปลากะตัก

เมื่อวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙  คณะพลเรือโท จุมพล  ลุมพิกานนท์   รองเสนาธิการทหารเรือ  ลงพื้นที่ เพื่อพบปะชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพรและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวก...

Hits:146

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประช

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมชี้แจง เรื่องการจัดระเบียบกิจการแพปลา ตามพระราชกำหนดการประมง ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ

เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมชี้แจง  เรื่องการจัดระเบียบกิจการแพปลา  ตามพระรา...

Hits:134

ส.ค.-ก.ย.58 มิ.ย.-ก.ค.58 เม.ย58-พ.ค.58 ก.พ.58-มี.ค.58 ธ.ค.57-ม.ค.58 ต.ค.-พ.ย.57
58aug sep 58april-may 58april-may 58feb-march58 57dec-jan58 57oct-nov
shelf
ส.ค.-ก.ย.57 มิ.ย.-ก.ค. 57 เม.ย.-พ.ค.57
ก.พ.-มี.ค.57 ธ.ค.56-ม.ค.57 ต.ค.-พ.ย.56
24565 SM Page 1  57june july 57may april 57jan-mar fmo news 57 01 56 10 56oct nov
 shelf

 

ocsc-forking-dec05 Untitled tt1
infoweb 12 banner AEC-knowledge

sub1 09sub1 10

practice2552

  banner appMOAC

GovChannel Banner Half Banner 234 60 Rev2  

logo moac images-1 logo seafdec
 fish  meteorological  news img 342228 1  sr
banner16

164 115 3 158

banne web

studentloan