P7041236 640x44711

ราคาสัตว์น้ำ

July 2016
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

Newspaper

โครงการน่าสนใจ

 vms

loan

pr1

 

pr2 

  

ginfo1

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้


องค์การสะพานปลาเตรียมพร้อมแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ

เพื่อให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  ได้มาตรฐานสุขอนามัย

 

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ด้านธุรกิจ      รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เปิดเผยว่า  องค์การสะพานปลาได้มีแนวคิดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  โดยยังคงความเป็นตลาดสัตว์น้ำเพื่อคงวัฒนธรรมการค้าดั้งเดิมในพื้นที่ด้วยองค์ประกอบที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสังคมเมือง  ด้วยการทำให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  (Modern  Wholesale  Fish  Market)  ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย  และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือก

 

สำหรับอาคารสำนักงานนั้น  (Office Building)  ทั้งในส่วนขององค์การสะพานปลา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ผลิต  ผู้ส่งออก  จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ  ทั้งในส่วนของผู้ผลิต  ผู้จัดส่งวัตถุดิบ  และผู้ค้าสัตว์น้ำ  ตั้งแต่ต้นน้ำ  จนถึงปลายน้ำ  รวมถึงจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และ    ศูนย์ข้อมูลประมง  (Fisheries  Learning  &  Information  center)  ทั้งในด้านวิธีการจับสัตว์น้ำ  อุปกรณ์เครื่องมือการจับสัตว์น้ำ  การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ  การตลาดสัตว์น้ำ  วิธีการปรุงอาหารทะเล และประโยชน์ของการบริโภคสัตว์น้ำ  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของสัตว์น้ำ

 

นอกจากนี้  องค์การสะพานปลายังมีแนวทางที่จะจัดให้มีตลาดขายปลีกสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ  (Seafood  Retail  Market)  เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป  โดยดำเนินการในลักษณะของ Modern Trade ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสังคมของ    ชาวกรุงเทพ  ซึ่งมีแนวโน้มซื้อสินค้าเพื่อประกอบอาหารในห้างมากขึ้น  ตลอดจนศูนย์แสดงสินค้าประมง  (Factory Outlet,  conference  and  exhibition  center)  เป็นแหล่งรวมผู้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป  แช่แข็ง  และสินค้าสัตว์น้ำส่งออก  เพื่อให้เป็นสถานที่แสดงสินค้าจากโรงงาน  เจรจาธุรกิจ  ตลอดจนการจัดประชุม เชิงวิชาการ  การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงเป็นภัตตาคารและร้านอาหารทะเล  (Seafood  Restaurant)  ซึ่งใช้วัตถุดิบ    สัตว์น้ำคุณภาพดีจากตลาดกลางของสะพานปลากรุงเทพ  เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำจากสะพานปลากรุงเทพ  เป็นการส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำ  และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพฯ  อีกด้วย


นายภูมิจิตต์  กล่าวต่ออีกว่า  จากการที่องค์การสะพานปลามีแผนปรับเปลี่ยนลักษณะธุรกิจของสะพานปลากรุงเทพจากตลาดกลางสัตว์น้ำแบบดั้งเดิม  ซึ่งมีสินค้าทุกชนิด  ทุกระดับราคา  จากแหล่งประมงและการเพาะเลี้ยงทั่วประเทศ  มาเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำทันสมัย  คัดเฉพาะสินค้าคุณภาพ     ทำให้ต้องมีการจัดเตรียมตลาดแห่งใหม่เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำจากตลาดเดิม  และเป็นสถานที่คัดเลือก บรรจุสินค้าคุณภาพ  เพื่อส่งมาจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพ   องค์การสะพานปลาจึงมีแผนปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล  บริเวณถนนท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ   ปากแม่น้ำเจ้าพระยา  มีพื้นที่กว้างขวางกว่า  80  ไร่  พร้อมท่าเทียบเรือ  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสัตว์น้ำตามมาตรฐานสุขอนามัย  โดยทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ตลาดสัตว์น้ำ  ตลอดจนซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน  อาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม  และจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงมีการวางแผนใช้ประโยชน์สะพานปลาสมุทรปราการให้เต็มศักยภาพด้วย

Prev Next

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และแผนพัฒ

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์การสะพานปลาฝ่าวิกฤติประมงไอยูยู”

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์การสะพานปลาฝ่าวิกฤติประมงไอยูยู”โดยมีนายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมกา...

Hits:29

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมก

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมกิจกรรมโครงการตามรอยพระยุคบาทมหาราชา ปลูกล้านกล้าไม้ถวาย มหาราชินี ครั้งที่ ๑๑  ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙   ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมกิจกรรมโครงการตามรอยพระยุคบาทมหาราชา ...

Hits:59

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลา โดยผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียร...

Hits:78

เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติการ

เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยปฏิบัติการฝ่าย ๑ และ ๒ ร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการตั้งคณะทำงานร่วมและสรุปแนวทางการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MPCD)

เมื่อวันพุธที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙   ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยปฏิบัติการฝ่าย ๑ และ ๒  ...

Hits:29

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประ

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ข้าวเป็นอาหารล้ำค่า ชาวนาคือคุณค่าของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  “ข้าวเป็นอาหารล้...

Hits:56

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีปิดอ่าวรูปตัว ก

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีปิดอ่าวรูปตัว ก

เมื่อวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีปิดอ่าวรูปตัว ก โดยมีนายวิทยา  ผิวผ่อง  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ...

Hits:69

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมด้วยพนักงานสะพานปลาสมุทรปาการ ร่วมพิ

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมด้วยพนักงานสะพานปลาสมุทรปาการ ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ MCPD

เมื่อวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมด้วยพนักงานสะพานปลาสมุทรปาการ  ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ MCPD ณ สำนักงานส...

Hits:72

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ นางวิภา อัครว

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ นางวิภา อัครวรทิฆัมพร รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร  เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ”

เมื่อวันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ นางวิภา อัครวรทิฆัมพร  รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร   เข้าร่วมประชุมสัม...

Hits:62

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ๒๕๕๙  ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สวัสดิภาพและธรรมภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย

เมื่อวันที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ดร.ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สวัสดิภาพและธรรมภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย โดย ผศ.ม...

Hits:77

รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

 รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.00 น. ดร.ภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ  ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 53 ปี

Hits:32

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประ

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”  โดยนายอภิชาติ มาตรักษา รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1,2

เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๙   พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”   โดยนายอภิชาติ  มาตรัก...

Hits:69

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (M

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ระหว่าง องค์การสะพานปลา กับ สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยฯ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ระหว่าง  องค์การสะพานปลา กับ สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย  เมื่อวัน...

Hits:110

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในภาคสหกรณ์ โดย พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559   ณ สำนักพัฒนาและถ...

Hits:93

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และผู้บริหารระ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจประมงและคณะกรรมการแรงงาน

   เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙    ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา  ร่วมประชุมค...

Hits:91

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะร่วมพิธีรดน้ำขอ

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะร่วมพิธีรดน้ำขอพร แด่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์  ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙    ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และนางวิภา  อัครวรฑิฆัมพร  รองผู้อำนวยการ &nbs...

Hits:119

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประ

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจกิจการสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี   โดยมีผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา แล...

Hits:118

เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเ

เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๔-๕  เมษายน  ๒๕๕๙  นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  และร่วมประชุมกับสำนักงา...

Hits:97

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา ส่งเสริมความรู้การประมงที่ถูกกฎหมาย ขั้นตอนการตรวจสอบย้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา ส่งเสริมความรู้การประมงที่ถูกกฎหมาย ขั้นตอนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ(MCPD)

31 มี.ค. 2559 องค์การสะพานปลา จัดงาน"ตลาดจตุจักรสะพานปลา" โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี และ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรา...

Hits:120

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา เปิดงาน "ตลาดจตุจักรสะพานปลา"

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลา เปิดงาน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2559  องค์การสะพานปลา เปิดงาน "ตลาดจตุจักรสะพานปลา"  โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี ทั้งนี้  ผศ.มานพ กาญจนบุรา...

Hits:127

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลาได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ตลาดจตุจักรสะพานปลา”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 องค์การสะพานปลาได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ตลาดจตุจักรสะพานปลา”

นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา   และ ดร. ภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  รอง...

Hits:153

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๙       ทั้งนี้ ...

Hits:133

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประธานกรรมการและคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะ ร่วมพิธีเปิด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ประธานกรรมการและคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะ ร่วมพิธีเปิดเปิดห้องปฏิบัติการ MCPD  ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙   ประธานกรรมการและคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีเปิดเปิดห้องปฏิบั...

Hits:129

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา โดยสำนักงานส่งเสริมการประมงและท่าเทียบเรือประมงสงขล

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา โดยสำนักงานส่งเสริมการประมงและท่าเทียบเรือประมงสงขลา

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  องค์การสะพานปลา โดยสำนักงานส่งเสริมการประมงและท่าเทียบเรือประมงสงขลา "จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายและยั่งยืน"  ทั้งนี้ ผศ.มา...

Hits:146

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการแก้ไข

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง     การจัดการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย และการรักษาสุขอนามัยในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ณ ห้องมารวยเพชร ชั้น ๑ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์  องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย  และการรักษาสุขอนามัยในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ...

Hits:137

อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต อสป.'มานพ'
โชว์แผนผ่าตัดใหญ่
อสป.ผุดแลนด์มาร์ก 5 พันล้าน
3 บิ๊กเอกชนเล็งร่วมทุน PPP
พลิก " สะพานปลา"
สู่ศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ำ
future  ppp 30june58 1
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
>>>ดูรายละเอียด
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
>>> ดูรายละเอียด
ส.ค.-ก.ย.58 มิ.ย.-ก.ค.58 เม.ย58-พ.ค.58 ก.พ.58-มี.ค.58 ธ.ค.57-ม.ค.58 ต.ค.-พ.ย.57
58aug sep 58april-may 58april-may 58feb-march58 57dec-jan58 57oct-nov
shelf
ส.ค.-ก.ย.57 มิ.ย.-ก.ค. 57 เม.ย.-พ.ค.57
ก.พ.-มี.ค.57 ธ.ค.56-ม.ค.57 ต.ค.-พ.ย.56
24565 SM Page 1  57june july 57may april 57jan-mar fmo news 57 01 56 10 56oct nov
 shelf

 

ocsc-forking-dec05 Untitled tt1
infoweb 12 banner AEC-knowledge

sub1 09sub1 10

practice2552

  banner appMOAC

GovChannel Banner Half Banner 234 60 Rev2  cdc

logo moac images-1 logo seafdec
 fish  meteorological  news img 342228 1  sr
banner16

164 115 3 158

banne web

studentloan