วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น . ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล ให้แก่ ดร. ทรงพล เจริญคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดยานนาวา สำหรับใช้เป็นของรางวัลให้แก่เด็กๆเนื่องในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

Image00001