วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. ดร.มณเฑียร  อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่วินิตย์ พุ่มพวง มารดาของคุณทัศนาพร พุ่มพวง หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และองค์การสะพานปลามอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว พุ่มพวง ณ วัดลาดพร้าว ศาลา 1 กรุงเทพฯ

Image00001

Image00002

Image00002

Image00002

Image00002

Image00002

Image00002

Image00002

Image00002

Image00002

Image00002

Image00002

Image00002