วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านบริหาร ให้การต้อนรับ นางศรัณย์พร ศรีวิศาลภพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์ นางสาวจิตราภรณ์ พัววรานุเราะห์ พนักงานฝ่ายธุรการ เข้าเยี่ยมคารวะมอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ.ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ
1

2

3

4

5

6

7

8

9